Zand en Grind

Zandwinning


Kremer Zand en Grind beschikt over eigen zand- en grindwinlocaties. We winnen zand en grind nabij Sellingen in de provincie Groningen en in Rhede/Barlo (D).

Duurzaamheid

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We onttrekken zand aan de natuur en geven daar iets voor terug. We hebben alle geldende milieu- en ontgrondingsvergunningen in ons bezit. Verder investeren we in moderne apparatuur zodat we het milieu zoveel mogelijk ontlasten. Als we klaar zijn met het winnen van zand, geven we de natuur vrij spel. Zo kan een aantrekkelijk natuurgebied ontstaan rondom onze zandgaten.

Veiligheid

Om zo veilig mogelijk te kunnen werken, gebruiken we op al onze locaties elektrische zandzuigers voorzien van GPS-plaatsbepaling. De schipper kan zo goed bepalen waar de zuiger zich bevindt in de plas en op welke diepte er zand wordt gewonnen. Dankzij dit systeem kan de schipper efficiënt werken en ongelukken en beschadigingen voorkomen. Verder gelden er op onze terreinen duidelijke en strikte verkeers- en veiligheidsregels.

Naar zeven en filteren

Certificering & kwaliteitsbewaking


Vragen of contact


Wilt u meer weten over ons productaanbod zand en grind? Of heeft u een vraag over de toepassing van zand en grind in uw productieproces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen