Speciaal Zand en Grind

Filterzand voor drinkwaterbehandeling


Drinkwater in Nederland is van hoge kwaliteit en bijzonder schoon. De productie van drinkwater staat -van bron tot kraan- onder strenge controle. In het productieproces mag dan ook uitsluitend gebruik gemaakt worden van gecertificeerd filterzand.

Speciaal voor het filteren van drinkwater, hebben wij ons eigen filterzand ontwikkeld onder de productnaam AcquaSilica®. Dit filterzand is microbacteriologisch onderzocht, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt gebruikt voor waterzuivering. Wij beschikken over het nieuwste KIWA BRL-K240 certificaat voor ons filterzand AcquaSilica®. Hiermee is AcquaSilica® gecertificeerd conform de meest actuele  richtlijnen van KIWA voor toepassing in drinkwaterproductie.

Certificering & kwaliteitsbewaking


Vragen of contact


Wilt u meer weten over ons productaanbod zand en grind? Of heeft u een vraag over de toepassing van zand en grind in uw productieproces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen