Over ons

Certificering en kwaliteit


Kremer Zand en Grind levert een hoge kwaliteit zand en grind dat voldoet aan strenge eisen uit de markt. Om te garanderen dat wij aan deze hoge eisen voldoen, beschikken wij over diverse certificeringen.

Op 1 november 2013 hebben wij het KIWA BRL-K240 certificaat ontvangen voor ons filterzand AcquaSilica®. Hiermee is AcquaSilica® gecertificeerd voor toepassing in drinkwaterproductie. Het zand dat gewonnen wordt uit natuurlijke bronnen is uitvoerig onderzocht en beoordeeld op toxicologische, organoleptische en microbiologische aspecten.

Kwaliteitsbewaking
Kwaliteitsbewaking staat in het gehele productieproces centraal. Het zand en grind wordt gewonnen uit natuurlijke bronnen. Onze interne kwaliteitsbewaking (IKB) zorgt voor een continue en nauwkeurige monitoring van processen.

ISO 9001 certificering

Sinds december 2016 zijn wij ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dat betekent dat het Kiwa heeft vastgesteld dat het door ons gehanteerde kwaliteitssyteem voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: winning, zeven, wassen, drogen, op klantspecificatie mengen, verpakken en afleveren van zand en grind.

Deze certificering is de nieuwste versie van ISO 9001 en betekent dat is vastgesteld dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Kremer Zand en Grind aan alle normeisen voldoet.

Download het certificaat

Certificering & kwaliteitsbewaking


Vragen of contact


Wilt u meer weten over ons productaanbod zand en grind? Of heeft u een vraag over de toepassing van zand en grind in uw productieproces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen